„INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH”

alt tytuł

Postęp prac na projekcie :”INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH” dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

DCIM100MEDIADJI_0995.JPG
DCIM100MEDIADJI_0985.JPG
DCIM100MEDIADJI_0992.JPG