ADW

alt tytuł

Przedsiębiorstwo ADW powstało w 1983 roku jako spółka cywilna, a w latach 90-tych przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku istnienia firma była i jest stale unowocześniana, powstają nowe wyroby i instalacje techniczne. Wraz z postępem technicznym wdrażamy nowe metody zarządzania Spółką.

ADW ma ugruntowaną pozycję na rynku wyrobów bitumicznych, mas hydroizolacyjnych i środków grzybobójczych. Jest też współtwórcą opatentowanego systemu obniżania zapylenia w górnictwie, który ma również zastosowanie przy wydobywaniu rud, w kamieniołomach i wszędzie tam, gdzie pracom urobkowym towarzyszy zapylenie.

Produkty firmy ADW sprzedajemy w sklepie Bimatu. Ponieważ jesteśmy wieloletnimi współpracownikami, mamy bardzo dobre ceny produktów ADW w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu.