Podpisanie umowy na budowę „INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH”

alt tytuł

Z przyjemnością mamy zaszczyt ogłosić, że firma BIMAT podpisała kolejną umowę na roboty budowlane. Tym razem wybudujemy „INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH” dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Budynek ten jest bardzo ważny dla rozwoju rzeszowskiej medycyny i będzie miał wpływ na powstawanie nowych badań biomedyczyche na poziomie od badań molekularnych, biofizycznych do testów in vitro oraz in vivo. W budynku będą  mogli ćwiczyć anestezjolodzy, traumatolodzy, okuliści, kardiochirurdzy czy transplantolodzy.