alt tytuł

ATLAS CG 02 BAZA

Zaprawa do napraw cegły i kamienia
Kategoria:
Sztuk:
1
Waga:
25
Cena:
Negocjuj cenę

Zadzwoń: 17 863 63 86

TELEFON CZYNNY PN-PT. W GODZ. 7-17

Opis

do uzupełniania ubytków oraz odtwarzania uszkodzonych fragmentów w dobrze zachowanych wątkach ceglanych lub kamiennych, szczególnie w piaskowcu

Główne właściwości

 • mineralna, na bazie spoiwa hydraulicznego
 • bardzo drobne uziarnienie
 • bogata kolorystyka

Główne parametry

 • kruszywo do 0,2 mm
 • nasiąkliwość całkowita do 10 %
 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

 • do uzupełniania ubytków oraz odtwarzania uszkodzonych fragmentów w dobrze zachowanych wątkach ceglanych lub kamiennych, szczególnie w piaskowcu
 • mineralna, na bazie białego cementu portlandzkiego
 • modyfikowana za pomocą redyspergowalnych żywic proszkowych, zwiększających przyczepność do podłoża (zwłaszcza przy nakładaniu warstwy o niewielkiej grubości) i odporność na czynniki atmosferyczne
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur
 • w zależności od indywidualnych potrzeb istnieje możliwość wybarwienia zaprawy w masie na inne kolory
 • bardzo drobne uziarnienie (kruszywo do 0,2 mm) przy odpowiedniej obróbce, umożliwia nadanie powierzchni wyglądu typowego dla drobnoziarnistego piaskowca
 • istnieje możliwość zastosowania innego stosu kruszywowego. Dzięki temu można uzyskać masę optymalnie zbliżoną fakturą do wyglądu uzupełnianego oryginalnego podłoża
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi (zmniejszony skurcz liniowy, poprawione warunki transportu wody itp.)
 • fabryczny sposób przygotowania materiału zapewnia powtarzalność uziarnienia, koloru
 • i właściwości gotowej zaprawy – bardzo istotny czynnik podczas renowacji dużych powierzchni elewacji
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna.
 • mrozoodporna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed uzupełnianiem ubytków podłoże należy zwilżyć wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,5-4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nanosi się na podłoże odpowiednim narzędziem ze stali nierdzewnej, w zależności od potrzeb i wielkości ubytków, dopasowując ją do kształtu uzupełnianego lub reprofilowanego fragmentu. Przy uzupełnianiu ubytków na większych powierzchniach zaleca się zwilżenie podłoża wodą oraz naniesienie zaprawy o konsystencji szlamu (około 0,2 l wody na 1 kg suchej mieszanki). Następnie, stosując metodę „mokre na mokre”, nakładać właściwą warstwę zaprawy. Aby umożliwić jej dalszą obróbkę, warstwa materiału powinna wystawać ok. 1-2 mm powyżej lica oryginalnego podłoża. Jednorazowo nakładać warstwę o grubości max 30 mm. Po kilku godzinach (w zależności od warunków zewnętrznych oraz konsystencji przygotowanej zaprawy) przystąpić do ostatecznej obróbki powierzchni w celu dopasowania jej do faktury oryginalnej powierzchni podłoża. Przez okres kilku dni od aplikacji, powierzchnię świeżego materiału należy wielokrotnie zwilżać wodą oraz zabezpieczyć przed opadami atmosferycznych i bezpośrednim nasłonecznieniem.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).       Produkt drażniący, zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skóręRyzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZŁOTY WIEK CG-02 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.

 

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 3,5 – 4,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
Nasiąkliwość całkowita do 10 %
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa 0,2 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

 

 

14

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR AZW CG-02/CPR

PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)

GP

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe

Reakcja na ogień – klasa A1
Przyczepność ≥ 0,5 N/mm² – FP:B
Absorpcja wody – kategoria W1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna), μ 15/35

(EN 1745:2002, tab. A.12)

Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna dla P=50%) 0,83 W/mK (λ10, dry)

(EN 1745:2002, tab. A.12)

Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1800 kg/m³
Trwałość. Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania ≤ 15 %
Trwałość. Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania ≤ 3 %
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych – patrz karta charakterystyki

Transport na całym Podkarpaciu

Doskonale wiemy, że nasi Klienci potrzebują nie tylko najwyższej jakości materiałów budowlanych, ale także ich transportu. Dlatego od początku naszej działalności mocno rozwijamy swój sektor logistyczny, mogąc zagwarantować sprawny, szybki transport zamówionych materiałów prosto na plac budowy.
 • Dowóz pod wskazany adres
 • Niski próg darmowej dostawy
 • Dogodne terminy dostaw
 • Różne typy samochodów dostawczych
 • Expressowe dostawy
 • Dostosowujemy się do Klienta
Zapytaj o dostępny termin
alt tytuł

Nasze salony sprzedaży

Salon sprzedaży w Rzeszowie

ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

Czynne:

pon. - pt. 7-16
sobota nieczynne