alt tytuł

ATLAS KS

Dwufunkcyjny płyn do iniekcji uszczelniających
Kategoria:
Sztuk:
1
Waga:
30
Cena:
303,40
Negocjuj cenę

Zadzwoń: 17 863 63 86

TELEFON CZYNNY PN-PT. W GODZ. 7-17

Opis

Preparat do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci przez ściany.

Główne właściwości

 • do stosowania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej
 • bardzo dobra penetracja podłoża
 • szeroki zakres stosowania

Główne parametry

 • zużycie podczas iniekcji ok. 0,4 kg na jeden otwór w murze gr. 50 cm
 • zuzycie ok. 0,1 kg na 1 m2 przy gruntowaniu krzemionkującym

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

 płynny preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym,

do stosowania podczas prac konserwatorskich w budynkach zabytkowych oraz w budownictwie współczesnym

stosowany podczas uszczelniania i renowacji budynków w strefie cokołowej oraz ścian fundamentowych i piwnic, wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w przypadku braku lub niesprawności izolacji poziomej i/lub pionowej

do wykonywania poziomej przepony przeciwwilgociowej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wody przez materiał podłoża

do stosowania metodą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej

zalecany na nasiąkliwe, porowate podłoża mineralne, wykonane z cegły lub kamienia,
o zawilgoceniu do 80 % i niskim lub średnim stopniu zasolenia (w innych przypadkach wymagane jest wstępne osuszenie muru w strefie planowanej iniekcji i wykonanie zabiegów odsalających)

bardzo wysoka zdolność penetracji podłoża – preparat ma niską lepkość i budowę drobnocząsteczkową, dzięki czemu szybko wypełnia pory materiału podłoża

zawiera związki kwasu krzemowego które podczas procesu krzemionkowania powodują hydrofobizację ścianek porów i zwężanie ich przekroju, zmniejszając tym samym możliwość kapilarnego podciągania wody przez materiał podłoża

tworzy przeponę na całym przekroju muru nie powodując uszczelnienia powierzchniowego – zachowuje paroprzepuszczalność podłoża i możliwość swobodnego odparowania wysychania podłoża

wzmacnia materiał podłoża – poprzez odkładanie żelu w porach podłoża w czasie procesu krzemionkowania

może być stosowany jako preparat do gruntowania podłoża przed zastosowaniem mineralnych szlamów uszczelniających, stanowiących hydroizolacje powierzchniowe

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

    odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów – na ścianach zewnętrznych, fundamentowych lub piwnicznych, częściowo zagłębionych w gruncie

odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od wewnątrz, z wykonaniem tynku uszczelniającego – na ścianach piwnic częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie oraz na ścianach działowych wewnątrz budynku

odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od wewnątrz, z wykonaniem izolacji typu wannowego – na ścianach piwniczych, częściowo lub całkowicie zagłębionych w gruncie oraz na ścianach działowych wewnątrz budynku

odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie mineralnym lub bitumicznym – ściany zewnętrzne, piwniczne, częściowo lub całkowicie zagłębione w gruncie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Powierzchnię oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo przylegających fragmentów muru. W razie konieczności neutralizacji soli budowlanych zaleca się zastosowanie PREPARATU DO NEUTRALIZACJI SOLI PS, zgodnie z jego kartą techniczną. Wykuć zaprawę murarską ze spoin na głębokość około 20 mm, a następnie ponownie zamknąć zaprawą cementową np. Atlas Złoty Wiek CG, bez zlicowania z murem. Rysy, kawerny i wolne przestrzenie w murze zaleca się przed rozpoczęciem iniekcji wypełnić zaprawą cementową np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego TRP (zaleca się odwierty próbne w celu określenia budowy i struktury ściany).

SPOSÓB UŻYCIA

Technologia prac podczas wykonywania iniekcji i odtwarzania izolacji poziomej zależy do przewidzianego rozwiązania technicznego, istniejących warunków gruntowo-wodnych, grubości ścian, stopnia zawilgocenia i zasolenia podłoża.

Zalecenia dotyczące wykonywania otworów

Na przegrodzie zaznaczyć umiejscowienie otworów, stosując szablony i przykładnice. Zalecana średnica otworów 30 mm (iniekcja grawitacyjna) oraz 10-18 mm (iniekcja niskociśnieniowa). Iniekcja jednorzędowa –  otwory wiercić w spoinach, w rozstawie osiowym 10 – 12,5 cm, nachylone pod kątem ok. 25o, w przypadku cienkich ścian kąt nachylenia może być nieco większy, natomiast w przypadku ścian grubszych kąt powinien być mniejszy. Głębokość wiercenia powinna być tak dobrana aby otwór był o ok. 5 cm płytszy niż wynosi całkowita grubość muru. W przypadku bardzo grubych murów (> 60 cm) zaleca się wiercenie otworów, na przemian, po obu stronach muru. Iniekcja dwurzędowa – otwory wiercić w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem, osiowy odstęp między otworami max. 20 cm, rozstaw między rzędami max 8 cm.

1.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów

Rodzaj przegród: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia, niespiętrzająca się wodą gruntowa (infiltracyjna) działająca bez ciśnienia, wilgoć kapilarna

Otwory iniekcyjne wykonać od zewnątrz, powyżej poziomu gruntu. Za pomocą sprężonego powietrza usunąć z otworów pył. Bezpośrednio przed rozpoczęciem iniekcji podłoże zwilżyć wodą i wykonać wstępne krzemionkowanie preparatem KS rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. W przypadku uszczelniania zwietrzałych murów o niskiej wytrzymałości, w obrębie planowanej iniekcji należy wykonać dodatkową powłokę z zaprawy Atlas WODER S, która ograniczy możliwość niekontrolowanego wycieku preparatu iniekcyjnego na zewnątrz ścian. Iniekcję bezciśnieniową (grawitacyjną) wykonywać z zastosowaniem lejków, zapewniających stałe i równomierne nasączanie podłoża. Prace przerwać po całkowitym nasączeniu mury

w obrębie każdego z wykonanych otworów. W przypadku iniekcji ciśnieniowej w otworach umieścić pakery, a preparat wtłaczać pod stałym ciśnieniem ok. 4 do 8 barów. Po zakończeniu iniekcji otwory należy zasklepić zaprawą cementową np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego TRP. W obrębie cokołu ścian zewnętrznych oraz na ścianach wewnętrznych piwnic wykonać tynki renowacyjne Atlas ZŁOTY WIEK, w zależności od stopnia zasolenia ścian. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02

2.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów, z zastosowaniem tynku uszczelniającego HYDROTYNK U

Rodzaj przegród: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, woda gruntowa (infiltracyjna) spiętrzająca się okresowo, nie wywierająca ciśnienia

Iniekcję wykonać analogicznie jak w punkcie 1. Z uwagi na warunki wodne zaleca się wykonanie na ścianach piwnic wyprawy z TYNKU USZCZELNIAJĄCEGO HYDROTYNK U. Zaleca się nakładanie tynku warstwami o grubości ok. 10 mm, zależnie od stopnia zawilgocenia podłoża. W przypadku ścian lekko wilgotnych wystarczy jedna, dwie warstwy tynku, natomiast w przypadku ścian intensywnie zawilgoconych zalecane jest zastosowanie co najmniej trzech warstw tynku. W narożnikach ścian oraz na krawędzi połączenia ściana-posadzka zalecane jest wykonanie fasety z tynku HYDROTYNK U. W razie konieczności, tynk uszczelniający należy zastosować w połączeniu z powłoką z dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO wykonaną na posadzce.
 

3.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, bez wykonywania wykopów, z wykonaniem izolacji typu wannowego z dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO

Przegrody: ściany zewnętrzne, fundamentowe lub piwniczne, częściowo zagłębione w gruncie

Warunki wodne: zwierciadło wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, woda gruntowa (infiltracyjna) spiętrzająca się okresowo, nie wywierająca ciśnienia

Iniekcję wykonać analogicznie jak w punkcie 1. Z uwagi na warunki wodne i możliwe wysokie zawilgocenie ścian zaleca się wykonanie na ścianach (i posadzce) piwnic izolacji typu wannowego z mineralnej hydroizolacji dwuskładnikowej Atlas WODER DUO, dwuwarstwowo, zachowując przerwę między aplikacją warstw ok. 3 godziny. Atlas WODER DUO musi być aplikowany na odpowiednio równe podłoże, dlatego w przypadku dużych nierówności ścian zaleca się uprzednie wykonanie rapówki z Obrzutki renowacyjnej TRO. W narożnikach ścian oraz na krawędzi połączenia ściana-posadzka zalecane jest wykonanie fasety z tynku HYDROTYNK U. Na odpowiednio wysezonowanej warstwie hydroizolacji wykonać tynki renowacyjne Atlas Złoty Wiek, w zależności od stopnia zasolenia ścian. W zależności od przewidzianego efektu estetycznego powierzchnię tynku można wykończyć odpowiednio dobraną konserwatorską zaprawą wierzchnią lub malować Renowacyjną Farbą Silikatową S-02

4.    Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie mineralnym

Iniekcję wykonuje się od zewnątrz, wiercąc otwory powyżej poziomu ławy fundamentowej lub od wewnątrz – w obu przypadkach przepona powinna znajdować się powyżej poziomu posadzki w piwnicy.  W przypadku bardzo grubych ścian (> 60 cm) zaleca się wykonać nawierty z obu stron muru. Aplikację Preparatu krzemionkującego KS wykonać analogicznie jak opisano to w punkcie 1. Na ścianach fundamentowych od zewnątrz, wykonać warstwę hydroizolacyjną z mineralnego szlamu uszczelniającego Atlas WODER S lub dwuskładnikowej hydroizolacji Atlas WODER DUO, w minimum 3 warstwach. Warstwę wykonanej hydroizolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą folii kubełkowej lub przyklejonych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 2 cm, osłoniętych warstwą poślizgową z folii budowlanej 0,2 mm. Płyty osłonowe z XPS przykleić zaprawą cementową Atlas STOPTER K-20. Wykop zaleca się wypełnić zasypką filtracyjną, a wokół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej.
 
5.    
Odtwarzanie izolacji poziomej metodą iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie bitumicznym (wodnym, bezrozpuszczalnikowym)

Iniekcję wykonuje się od zewnątrz, wiercąc otwory powyżej poziomu ławy fundamentowej lub od wewnątrz – w obu przypadkach przepona powinna znajdować się powyżej poziomu posadzki w piwnicy. W przypadku bardzo grubych ścian (> 60 cm) zaleca się wykonać nawierty z obu stron muru. Aplikację Preparatu krzemionkującego KS wykonać analogicznie jak opisano to w punkcie 1. Po zakończeniu krzemionkowania, cała powierzchnię odsłoniętych ścian fundamentowych zagruntować preparatem KS rozcieńczonym wodą 1:1 i nanieś warstwę mineralnego szlamu uszczelniającego Atlas WODER S. Następnie wykonać warstwę hydroizolacji z dyspersyjnej, grubowarstwowej masy asfaltowo-kauczukowej Izohan IZOBUD WM lub Izohan IZOBUD WM 2K, o grubości 2 do 4 mm, w zależności od obciążenia wodą. Warstwę wykonanej hydroizolacji chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocą folii kubełkowej lub przyklejonych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubości 2 cm, osłoniętych warstwą poślizgową z folii budowlanej 0,2 mm. Płyty osłonowe z XPS montować do podłoża przy użyciu zaprawy klejącej Izohan EKOLEP. Wykop zaleca się wypełnić zasypką filtracyjną, a wokół budynku wykonać opaskę z kostki brukowej.

UWAGI

Niniejsze informacje stanowią podstawowe zalecenia dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi i przepisami BHP.

Decyzja odnośnie doboru rozwiązań technologicznych i materiałowych podczas prac związanych z odtwarzaniem hydroizolacji, powinna być podjęta po przeanalizowaniu lokalnych warunków gruntowo-wodnych, rodzaju materiału konstrukcyjnego ścian stykających się z gruntem, wilgotności, stopnia zasolenia i stanu technicznego fundamentów i innych istotnych dla danego obiektu aspektów

Iniekcję należy wykonywać odpowiednio długo, aby wytworzyć ciągłą wodoszczelną warstwę na całej szerokości muru.

Podczas prac związanych z odsłonięciem ścian fundamentowych i wykonaniem izolacji pionowej, stosować się do zasad bezpieczeństwa i odcinkowego odsłaniania fundamentów

Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 oC) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 oC. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać tworzenia aerozoli z powietrzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Dokładnie umyć twarz, oczy i ręce. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Szczegółowe informacje na temat zagrożeń i warunków bezpiecznego stosowania, aspektów ekologicznych oraz zaleceń dotyczących transportu i składowania zamieszczone są w karcie charakterystyki

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZŁOTY WIEK KS jest wodnym roztworem krzemianu potasu, metylosilikonianu potasu i dodatków modyfikujących.

GĘSTOŚĆ WYROBU 1,2 G/CM3
Wzmocnienie podłoża (zależnie od materiału podłoża, jego wilgotności i warunków zewnętrznych) do 60% (5,0-6,0 N/mm2)
Odczyn pH 11-13
Kolor żółty
Zużycie (w praktyce uzależnione jest od nasiąkliwości materiału podłoża i wilgotności przegrody) na 1 m2 przekroju poziomego muru ok. 15 kg (dla iniekcji jednorzędowej), ok. 19 kg (dla iniekcji dwurzędowej)
na 1 m2 powierzchni przy gruntowaniu krzemionkującym 0,10 – 0,15 kg
Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wiązania od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania Kanister plastikowy 5 kg

Kanister plastikowy 10 kg

Kanister plastikowy 30 kg

Data aktualizacji: 2016.05.16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Transport na całym Podkarpaciu

Doskonale wiemy, że nasi Klienci potrzebują nie tylko najwyższej jakości materiałów budowlanych, ale także ich transportu. Dlatego od początku naszej działalności mocno rozwijamy swój sektor logistyczny, mogąc zagwarantować sprawny, szybki transport zamówionych materiałów prosto na plac budowy.
 • Dowóz pod wskazany adres
 • Niski próg darmowej dostawy
 • Dogodne terminy dostaw
 • Różne typy samochodów dostawczych
 • Expressowe dostawy
 • Dostosowujemy się do Klienta
Zapytaj o dostępny termin
alt tytuł

Nasze salony sprzedaży

Salon sprzedaży w Rzeszowie

ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

Czynne:

pon. - pt. 7-16
sobota nieczynne