alt tytuł

ATLAS ZBM 05

Drobnoziarnista zaprawa do odlewów sztukatorskich
Sztuk:
1
Waga:
25
Cena:
Negocjuj cenę

Zadzwoń: 17 863 63 86

TELEFON CZYNNY PN-PT. W GODZ. 7-17

Opis

Zaprawa przeznaczona do wykonywania detali architektonicznych metodą odlewania w formach sztukatorskich.

Główne właściwości

 • drobne uziarnienie – kruszywo do 0,5 mm
 • możliwość barwienia zaprawy w masie

Główne parametry

 • zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI

 • do wykonywania odlewów detali architektonicznych oraz wypełniania form sztukatorskich
 • gotowe elementy mogą być montowane wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • mineralna – na bazie spoiwa hydraulicznego
 • drobnoziarnista – zawiera kruszywo do 0,5 mm
 • bogata kolorystyka – 112 gotowych receptur, możliwość barwienia zaprawy w masie na inne kolory, w zależności od indywidualnych potrzeb – na podstawie próbek oryginalnego materiału
 • łatwa w użyciu – konsystencja i parametry robocze zaprawy umożliwiają szybkie i dokładne wypełnianie form
 • po stwardnieniu charakteryzuje się niską nasiąkliwością, wysokimi właściwościami mechanicznymi oraz bardzo dobrą mrozoodpornością
 • materiał opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych – charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi i fizyko-chemicznymi
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 4,5 l na 25 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe, aby zbytnio nie napowietrzyć masy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Zaleca się stosowanie stołów wibracyjnych. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie około 24-48 godzin, w zależności od wielkości odlewu. Czas rozformowywania w znacznej mierze zależy od temperatury otoczenia i może się wydłużyć podczas prac w niskich temperaturach. W zależności od potrzeb oraz założonego efektu estetycznego odlewy można malować RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKATOWĄ S-02, RENOWACYJNĄ FARBĄ SILIKONOWĄ N-02 lub LASERUNKOWĄ FARBĄ MINERALNĄ L. Jako profilaktyczną ochronę przed czynnikami atmosferycznymi można, poza malowaniem, zastosować również hydrofobizację całej powierzchni za pomocą preparatu ATLAS ZŁOTY WIEK SH.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

ZAPRAWA DO ODLEWÓW SZTUKATORSKICH ZBM-05 jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających. Do barwienia masy stosowane są odporne na alkalia i promieniowanie UV pigmenty nieorganiczne.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,5 L / 25 KG
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Zużycie ok. 1,6 kg zaprawy na 1 dm3
Nasiąkliwość całkowita do 8 %
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Max. średnica kruszywa 0,5 mm
Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Transport na całym Podkarpaciu

Doskonale wiemy, że nasi Klienci potrzebują nie tylko najwyższej jakości materiałów budowlanych, ale także ich transportu. Dlatego od początku naszej działalności mocno rozwijamy swój sektor logistyczny, mogąc zagwarantować sprawny, szybki transport zamówionych materiałów prosto na plac budowy.
 • Dowóz pod wskazany adres
 • Niski próg darmowej dostawy
 • Dogodne terminy dostaw
 • Różne typy samochodów dostawczych
 • Expressowe dostawy
 • Dostosowujemy się do Klienta
Zapytaj o dostępny termin
alt tytuł

Nasze salony sprzedaży

Salon sprzedaży w Rzeszowie

ul. Wspólna 2
35-205 Rzeszów

Czynne:

pon. - pt. 7-16
sobota nieczynne