STAN „0” Nowe Budowa

alt tytuł

Z dziennika budowy. Stan zero za nami. Bardzo trudne fundamenty z bardzo dużym przewieszeniem. Całość prac wykonana w technologii monolitycznej w bardzo trudnym terenie. Ławy schodkowe i ściany fundamentowe zbrojone. Beton wodoszczelny W8. Zasypki pochłonęły 370 m3 pospółki.