Zakończyliśmy kolejny projekt budowlany pn. „INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH”

alt tytuł

Zakończyliśmy kolejny projekt budowlany pn. :”INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I KLINICZNYCH” dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Przedklinicznych i Klinicznych to obiekt, który spełni zapotrzebowanie na wiele zadań badawczych związanych z eksperymentami na zwierzętach, w szczególności dużych, ale również drobnych gryzoni jak myszy i szczury oraz królików. Dodatkowo będzie to infrastruktura umożliwiająca realizację badań wielokierunkowo i kompleksowo poprzez stworzenie pracowni realizujących zadania badawcze w różnych kierunkach i dziedzinach wiedzy medycznej, biotechnologicznej czy żywieniowej. W budynku będą prowadzone badania nie tylko na rynku lokalnym, ale również w skali krajowej i światowej co przyczyni się do wzmocnienia potencjału badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Budynek jest wyposażony w zaplecze eksperymentalno/diagnostyczno/operacyjne dla zwierząt, pomieszczenia dla myszy, szczurów, królików oraz świń. Posiada specjalistyczną aparaturę diagnostyczną i badawczą oraz zaplecze laboratoryjne.

created by dji camera
created by dji camera
created by dji camera