STAN „0” OSIEDLE STARONIWSKA

alt tytuł

Postęp na budowie OSIEDLE STARONIWSKA. Stan zero za nami. Trwają prace przy wznoszeniu ścian pierwszej kondygnacji. Budynek nr I gotowy do realizacji stropu.

Pogoda sprzyja dlatego prace postępują w szybkim tempie.