RODO

alt tytuł

Szanowni Państwo,

Z uwagi na to, że 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) poniżej przesyłam informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczamy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest BIMAT Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, kontakt: biuro@bimat.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
  • Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
  • Państwa dane osobowe pozyskano w wyniku dotychczasowych relacji biznesowych i będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy firmy BIMAT Sp. z o.o. Sp.k. Mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu. Będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych uniemożliwi to realizację transakcji
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pobierz oświadczenie o RODO w PDF.

Z poważaniem
Zarząd Bimat

Współpracujemy z najlepszymi

Salony bimatu

Salon w Rzeszowie

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 2